Thursday

tolonglah update benda-benda yang kau tak siap lagi.


BAIKLAH!!


             dengan segala kuasa aku berikan kepada kau untuk laksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan cinta dan sayang .


            untuk Kuasa tonik & Hujan Kimia (koloborasi bersama)

No comments: