Thursday

                                   sebabnya mengapa.aku tidak menahu,....apa yang penting 'kerjasama'

No comments: